fbpx

Czy ogrzewanie gazowe jest problemem?

Odkryj korzyści z elektryfikacji ogrzewania

Ostatnie publikacje w New York Times potwierdziły obawy dotyczące ogrzewania gazowego, szczególnie w kontekście amerykańskiego prawa klimatycznego i podatkowego z 2023 roku. Ustawa ta promuje elektryfikację ogrzewania poprzez dotacje. W BILUX stawiamy na elektryfikację ogrzewania jako priorytet. To podejście ma na celu nie tylko redukcję emisji CO2 o nawet 5 miliardów ton rocznie, ale także minimalizację ryzyka chorób układu oddechowego. Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki badań medycznych dotyczących wpływu przejścia z ogrzewania gazowego na elektryczne na częstość występowania astmy.

Korzyści zdrowotne wynikające z przejścia na ogrzewanie elektryczne

Badania pokazują, że wymiana kuchenek gazowych na elektryczne zmniejsza emisję tlenków azotu (NO2) o 35-50%. Kuchenki gazowe są powszechne w domach w całych Stanach Zjednoczonych, a ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych polega na stałym paliwie jako głównym źródle ciepła. Te gospodarstwa domowe mają wewnętrzne poziomy NO2 ponad dwukrotnie wyższe niż te z kuchenkami elektrycznymi. Zwiększona ekspozycja na NO2 jest związana z wyższym ryzykiem astmy i innych chorób układu oddechowego. Na przykład ryzyko astmy u dzieci mieszkających w domach z kuchenkami gazowymi jest 1,09 razy wyższe w porównaniu do tych z kuchenkami elektrycznymi. U dorosłych ryzyko to jest jeszcze bardziej wyraźne i wynosi 1,43 razy więcej. Ogólnie rzecz biorąc, przejście z ogrzewania gazowego na elektryczne może znacząco zmniejszyć te ryzyka zdrowotne.

Wpływ na zdrowie układu oddechowego

Ogrzewanie gazowe jest również związane z innymi chorobami układu oddechowego poza astmą. Wskaźniki ryzyka dla schorzeń takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i zapalenie płuc są znacznie wyższe w gospodarstwach domowych korzystających z ogrzewania gazowego. Dla POChP ryzyko jest 1,15 razy wyższe, a dla zapalenia płuc ryzyko wynosi 1,26 razy więcej w domach z kuchenkami gazowymi. Te statystyki podkreślają szeroko zakrojone korzyści zdrowotne wynikające z przejścia na systemy ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo oszacowano, że kuchenki gazowe są odpowiedzialne za 13% obecnych przypadków astmy u dzieci w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla pilną potrzebę zmiany.

Korzyści ekonomiczne wynikające z elektryfikacji

Elektryfikacja budynków generalnie prowadzi do znacznego obniżenia kosztów, z oszczędnościami sięgającymi 24 bilionów dolarów. W szczególności elektryfikacja ogrzewania może zmniejszyć wydatki o 6 bilionów dolarów. Te oszczędności są osiągane dzięki zwiększonej efektywności energetycznej, zmniejszonym kosztom utrzymania i poprawie wyników zdrowotnych, co obniża koszty leczenia i zwiększa produktywność.

Chociaż badania wskazują, że kompleksowa elektryfikacja jest trendem przyszłego stulecia z ogromnym potencjałem. Analiza Koalicja na rzecz Miejskich Przemian

Rozwiązanie BILUX: Długofalowe ogrzewanie sufitowe na podczerwień

W BILUX opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, aby sprostać tym problemom: długofalowe ogrzewanie sufitowe na podczerwień. Ten system oferuje dwie główne zalety. Po pierwsze, zapewnia równomierne ogrzewanie w całej przestrzeni, zapewniając komfort i efektywność. Po drugie, działa cicho i bez rozpraszania kurzu lub alergenów, co jest kluczowe dla utrzymania jakości powietrza w pomieszczeniach. Najważniejszą korzyścią w kontekście tej dyskusji jest zmniejszenie ryzyka zdrowotnego związanego z ogrzewaniem gazowym. Eliminując potrzebę spalania, nasze systemy ogrzewania elektrycznego przyczyniają się do zdrowszego środowiska wewnętrznego, wolnego od szkodliwych zanieczyszczeń takich jak NO2.

The heat exchange coefficients in radiant heating (C = 5.0-5.3 W/(m²-K^4)) are more efficient than in convection (0.5-2.8 W/(m²-K)).

Podsumowując, przejście na elektryfikację ogrzewania jest nie tylko krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale także istotnym środkiem zdrowia publicznego. W BILUX zobowiązujemy się do prowadzenia tej transformacji z naszymi zaawansowanymi rozwiązaniami grzewczymi, mając na celu tworzenie bezpieczniejszych i bardziej komfortowych przestrzeni życiowych dla wszystkich.